(TBMK) - Ngày 6/12/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Thời báo Mê kông phối hợp với Trung tâm tư vấn Đào tạo phát triển kinh tế – Hội giáo dục nghề nghiệp Thành phố tổ chức Tọa đàm: “Vai trò hải quan trong việc tạo điều kiện – giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021”

Để lại bình luận

Thông tin Email của bạn sẽ không công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *