(TBMK) - Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực - TKV tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (2009 - 2019) và vinh dự đón nhận bằng khen các cấp.

Sau 10 năm thành lập, Tổng công ty hiện có 5 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ, 2 công ty con, 2 công ty liên kết và 1 công ty góp vốn theo hình thức BOT; đồng thời, Tổng công ty đã và đang triển khai các thủ tục đầu tư một số dự án mới theo Quy hoạch điện VII.

Như vậy có thể thấy sự lớn mạnh về quy mô khi ban đầu mới thành lập chỉ có 2 nhà máy với tổng công suất 220MW, sản xuất 1,5 tỷ kWh điện/năm đến nay đã có 6 nhà máy nhiệt điện và 01 nhà máy thủy điện có tổng công suất 1.735 MW, sản xuất 10 tỷ kWh điện/năm.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Điện lực – TKV hiện nay đã trở thành một trong năm Tổng công ty phát điện của Việt Nam, đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia; đồng thời là một trong bốn lĩnh vực sản xuất chính với những đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn TKV.

Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn Tổng công ty Điện lực vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhận bằng khen của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng công ty nhận bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn và bức trướng của Công đoàn TKV nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập (2009 – 2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *