(MK - ASEAN) - Triển khai thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép; để tạo thuận lợi cho việc lưu thông vận tải, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Tổng cục ĐBVN đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương triển khai các nội dung sau:

  1. Để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa (VCHH) thiết yếu, VC bệnh nhân; VC xăng, dầu, ga; vận VC chuyên gia, công nhân… được thông suốt đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân; phục vụ nhu cầu sản xuất, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thông báo trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, các hiệp hội, doanh nghiệp vận tải (DNVT)… về các tuyến đường được ưu tiên cho công tác vận chuyển trên; vị trí các chốt kiểm soát; trình tự, nội dung, quy trình kiểm soát; số điện thoại đường dây nóng; phương án tổ chức giao thông (GT) cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố hoặc VC nội vùng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để các đơn vị kinh doanh VT biết, chuẩn bị trước các nội dung phục vụ cho công tác kiểm soát. Chỉ đạo các chốt kiểm soát tạo điều kiện ưu tiên cho các phương tiện VC nêu trên lưu thông đi qua các chốt trong thời gian nhanh nhất.
  2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan TCĐB Việt Nam đã đề nghị tại các Văn bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021. Sở GTVT các địa phương thường xuyên cập nhật, công bố các tuyến vận chuyển nội vùng.
  3. Sở GTVT các tỉnh, thành phố cấp Thẻ nhận diện phương tiện VC trong khu vực nội tỉnh; các Cục QLĐB I, II, III, IV cấp Thẻ nhận diện phương tiện vận chuyển liên vùng trên địa bàn khu vực quản lý, liên thông giữa các Cục QLĐB (đối với trường hợp cấp bách, đề nghị cấp, xác nhận qua phương tiện truyền dẫn điện tử thông qua mã code QR) cho các phương tiện đi thuận lợi vào khu vực phòng, chống dịch Covid-19.
  4. Tổng cục ĐBVN giao Cục trưởng các Cục QLĐB I, II, III, IV thay mặt Tổng cục ĐBVN chủ động làm việc với các cơ quan, Sở, ban ngành của địa phương tổ chức phân luồng GT; bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để phân luồng, tổ chức GT bảo đảm cho các phương tiện vận tải được lưu thông thông suốt, liên tục (24/24h); không để tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, ATGT

Văn bản đo Tổng Cục Trưởng, ông Nguyễn Văn Huyện đã ký, ban hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *