(MK - ASEAN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Qua 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, thị xã Hồng Ngự có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn tại các địa phương này ngày càng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người dân không ngừng được nâng cao. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 2,89%, vượt xa chuẩn quy định.

Đối với thành phố Cao Lãnh, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, địa phương xây dựng được nhiều phong trào nổi bật như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, năm văn minh đô thị… Đến nay, thành phố Cao Lãnh có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo là 1,49%.

Thành phố Cao Lãnh đã tích cực huy động tất cả các nguồn lực bằng nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tính riêng nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp là trên 98 tỷ đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương này đều triển khai các mô hình mới, cách làm hay, nổi bật như: Mô hình Hội quán, liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa, trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự, tư vấn kỹ thuật nông nghiệp miễn phí…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *