(MK - ASEAN) - Tin vui mới nhất từ TP HCM: Nếu như trước đây Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (TP) ký sổ đỏ cấp cho dân - Thì giờ các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ là nơi ký và cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...

Theo  ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh (HCM) cho biết vào ngày 5/5 mới đây, quyết định 08/2021 của UBND TPHCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM đã được triển khai. Ông Thắng khẳng định: Việc ủy quyền cho các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện ký các thủ tục liên quan đến lĩnh vựcc đất đai là một bước đột phá, cho thấy sự quyết liệt, mạnh dạn của TPHCM. Việc này theo đúng tinh thần chỉ đạo của TW. và của cả TPHCM trong mục tiêu đặt ra là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Cũng theo ông Nguyễn Toàn Thắng “Trước đây thay vì Giám đốc Sở ký thì mình đã ủy quyền một bước cho Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM ký. Bây giờ mạnh dạn một bước nữa là đưa xuống các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Như vậy là luật chúng ta chấp hành tốt và chúng ta dùng cơ chế, chính sách để xử lý những vấn đề đòi hỏi, bức xúc của TPHCM”.

Được biết – Quyết định 08 sẽ phân cấp, ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp trước đây thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM nhằm mục đích cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho người dân ngày càng tốt hơn.

Thực tế cho thấy trước đây tình trạng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai thường bị trễ hẹn, do khối lượng hồ sơ trên địa bàn TPHCM chuyển về Sở Tài nguyên Môi trường rất lớn. Tiếp nữa thời gian luân chuyển hồ sơ từ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện lên Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM và ngược lại mất rất nhiều thời gian. Do vậy, không thể nào giảm được ngày giải quyết hồ sơ.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng cho biết: Sau khi chính thức triển khai thực hiện việc ủy quyền cho các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai – Sở sẽ có sự kiểm tra, giám sát để đánh giá chặt chẽ xem việc ủy quyền đem lại hiệu quả ra sao… Ông cũng khẳng định: Khi thực hiện thủ tục này, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng sẽ có văn bản chỉ đạo các Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai chịu trách nhiệm trả lời báo chí các nội dung thuộc thẩm quyền của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *