(TBMK) - Theo báo cáo của UBND TP.HCM, hiện tại, TP đang có 12 dự án triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 104.932 tỷ đồng; trong đó vốn ODA là 89.376 tỷ đồng, vốn đối ứng là 15.556 tỷ đồng.

Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến tháng 9, vốn vay ODA là 383,5 tỷ đồng, đạt 16,27% so với kế hoạch vốn được giao. Trong đó, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 364,5 tỷ đồng, đạt 45,6% so với kế hoạch vốn được giao.

Vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 19 tỷ đồng, đạt 1,22% so với kế hoạch vốn được giao; vốn đối ứng là 382,314 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch vốn được giao.

Theo UBND TP. HCM, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA của thành phố trong thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nhiều biện pháp như: Đảm bảo thực hiện cân đối vốn đầy đủ, kịp thời; xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo các chủ dự án ODA nghiên cứu, ban hành quy định nội bộ về những biện pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình,…

Dự án Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên Là một trong số các dự án dùng vốn ODA

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác giải ngân vốn ODA và tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ODA hàng năm, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu phương thức giao kế hoạch vốn ODA đảm bảo đáp ứng đủ vốn theo tiến độ giải ngân thực tế của dự án và tiến độ cấp vốn của các nhà tài trợ để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.

Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn TP về việc đăng ký số vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương còn lại cho dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên;

Kiến nghị hai Bộ tiếp tục hỗ trợ TP.HCM trong việc vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và môi trường có quy mô đầu tư lớn như: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải TP.HCM (lưu vực Tham Lương- Bến Cát- Nước Lên) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a, tuyến Bến Thành – Bến xe Miền Tây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *