(TBMK) – Trong chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ ban hành nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố gắn với quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng Tp. đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng, Tp. sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình đế tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, kiến trúc; xem xét việc áp dụng cơ chế đối với từng dự án giao thông trọng điểm. Đồng thời, giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục rà soát chất lượng các đồ án quy hoạch, những khu vực chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền, lợi ích chính đáng của người dân để điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục hướng dẫn quận, huyện trong công tác tách thửa đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng cơ chế tài chính, tạo nguồn thu từ quỹ đất cho thành phố; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tiến độ thực hiện các dự án; hoàn thành đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; sớm hoàn thành công tác đấu thầu chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện; hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị thông qua Đề án phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh Tp.; nghiên cứu việc thành lập Trung tâm giám sát hoạt động tàu bè gần khu vực biển Cần Giờ.

Sở Giao thông Vận tải được giao tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý, điều hành hệ thống giao thông công cộng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo. Song song – Tp. chỉ đạo UBND các quận, huyện cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

PV