(TBMK) - Theo UBND TP. Thái Nguyên, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn TP.Thái Nguyên tăng 8,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu hút được 32 dự án của 22 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng...

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn TP.Thái Nguyên đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch giao; sản lượng lương thực có hạt đạt gần 21.000 tấn, bằng 55% kế hoạch; đã tạo việc làm tăng thêm cho gần 3.000 lao động; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Một góc thành phố Thái Nguyên

Đặc biệt là kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn, kể từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, TP.Thái Nguyên đã thu hút được 32 dự án của 22 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng.