(TBMK) - Vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có diện tích hơn 58.000 ha lúa  với tổng kinh phí dự kiến gần 4,3 tỷ đồng. Hiện, các địa phương đang được hỗ trợ bơm tát chống hạn, xâm nhập mặn nhằm bảo vệ.

 

Ruộng lúa của người dân xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú bị thiệt hại do hạn, mặn.

Theo đó, gần 7.000 ha lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến thu hoạch, bị thiệt hại dưới 30% diện tích của các huyện Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần và Trà Cú được hỗ trợ bơm tát, dự trữ nước ngọt, với mức 612.000 đồng/ha.

Huyện Châu Thành có 5 xã được hỗ trợ bơm tát, gồm: Đa Lộc, Mỹ Chánh, Thanh Mỹ, Hòa Lợi, Lương Hòa A. Huyện Cầu Kè có 4 xã, gồm: Phong Thạnh, Châu Điền, Hòa Ân, Phong Phú. Huyện Tiểu Cần có các xã Tân Hòa, Long Thới, Phú Cần, Ngãi Hùng, Hùng Hòa, Tân Hùng, Tập Ngãi và thị trấn Tiểu Cần. Huyện Trà Cú có 6 xã: Hàm Giang, Tập Sơn, Ngọc Biên, Long Hiệp, Thanh Sơn, Tân Hiệp. 

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn; kịp thời thông báo các địa phương và người dân về kế hoạch trữ nước ngọt đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt người dân ở những vùng bị ảnh hưởng hạn, mặn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông phối hợp chặt với các địa phương theo dõi kiểm tra độ mặn kênh rạch nội đồng, trên đồng ruộng. Khi độ mặn vượt ngưỡng đối với sự phát triển và sinh trưởng của cây lúa, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, tiêu xổ phèn, mặn, cung cấp nước mới cho ruộng lúa… 

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh tổ chức trực ban 24/24h để tăng cường quan trắc nguồn nước tại các cống đầu mối và nội đồng, vận hành hệ thống cống để chủ động tích nước; đảm bảo mực nước ngọt đệm trong nội đồng phải đạt cao trình hơn 0,5 m, trữ nước ngọt đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất người dân. 

Theo ông Phạm Minh Truyền (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh): Vụ Đông Xuân 2019-2020, tỉnh Trà Vinh xuống giống hơn 60.000 ha lúa, đạt trên 88% so với kế hoạch. Đến nay, tỉnh đã thu hoạch được 2.087 ha ở 3 huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh. 

Ảnh hưởng hạn, mặn mùa khô này đã làm 9.344 ha lúa của 10.603 hộ tại các huyện Cầu Kè, Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải bị thiệt hại; trong đó, hơn 7.000 ha của 8.155 hộ bị thiệt hại trên 30% diện tích có thể bị mất trắng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *