(TBMK) – Triển lãm ảnh và tư liệu thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam “Vì hạnh phúc của mỗi người” là hoạt động nằm trong khuôn khổ các nhiệm vụ thuộc Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018.

trien lam anh va tu lieu vi hanh phuc cua moi nguoi

Triển lãm nhằm mục đích tổ chức sưu tầm, biên tập, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh mang tính khái quát, toàn diện về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và phát huy quyền của mỗi con người.

Mục tiêu chính của Triển lãm là giới hiệu các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân, các cấp quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật; cung cấp thông tin chính thức, khách quan về nỗ lực và thành tựu về quyền con người ở Việt Nam góp phần phản bác các thông tin sai lệch về thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Bộ tư liệu, ảnh được xây dựng thẩm định, chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được triển lãm trong nước năm 2019 và là nguyên liệu để tiếp tục hoàn thiện, triển lãm ở nước ngoài trong các năm tiếp theo, phục vụ tuyên truyền, vận động đối ngoại nhân dịp các kỷ niệm năm chẵn, năm tròn của đất nước, các sự ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Năm Chủ tịch ASEAN…

Hội đồng thẩm định tư liệu và ảnh của Triển lãm đã được xây dựng, bổ sung qua nhiều lần họp Ban tổ chức và ít nhất 2 lần họp tập trung Hội đồng thẩm định và nhiều lần trao đổi, lấy ý kiến trực tiếp. Thành phần Hội đồng thẩm định đảm bảo sự hiện diện của đại diện nhà khoa học, ngoại giao, các cơ quan chuyên môn về nhân quyền, cơ quan truyền thông, chuyên môn về ảnh.

Với kho ảnh lên tới trên 1000 ảnh, tư liệu, Ban tổ chức đã lấy ý kiến của Hội đồng thẩm định, Ban Chỉ đạo lựa chọn ra 300 tư liệu đáp ứng được tương đối cả 3 yếu tố: Tính khoa học, đại diện cho các quyền; Tính nghệ thuật thể hiện cảm xúc hạnh phúc và mỗi người; Yếu tố kỹ thuật để đảm bảo độ phân giải, hiệu ứng hình ảnh.

Triển lãm diễn ra vào 9 giờ thứ Tư ngày 18/12 tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.