(MK-ASEAN) – Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết vừa chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8.

Bưu điện Quảng Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà người hưởng trong tháng 4/2020 (Ảnh: Diễm Lệ)

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền Trung, BHXH Việt Nam đã có chỉ đạo kịp thời trong thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 trong cùng kỳ chi trả tháng 8 tại 4 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Cụ thể, BHXH 4 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế kịp thời triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8 cho người hưởng.

Trước đó, vào tháng 3/2020, khi dịch COVID-19 bùng phát trong nước, cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH các địa phương tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 tổ chức vào cùng một kỳ.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp một lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020 bằng hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện. Đồng thời, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng tổ chức chi trả lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng tại nhà người hưởng.

Cuối tháng 7/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng ký ban hành công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8/2020 và các tháng tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Riêng địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội triển khai xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *