(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hưng Yên cho phép trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 01/3/2021…

Trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đi học trở lại từ ngày 01/3/2021. (Ảnh minh họa)

Ngày 26/02/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đã ký ban hành Công văn số 375/UBND-KGVX về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Theo nội dung Công văn: UBND tỉnh Hưng Yên cho phép trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 01/3/2021. Tiếp tục dừng các hoạt động ngoại khóa, hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, hoạt động tập thể tập trung đông người.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, đảm bảo an toàn trường học; tổ chức phun khử khuẩn, tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh đến trường và định kỳ trong thời gian tổ chức dạy học; bố trí nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho học sinh, giáo viên; thực hiện tốt “Thông điệp 5K”, cài đặt ứng dụng Bluezone và ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học.

UBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *