(TBMK) - Dự kiến trong tuần làm việc tới đây, vào ngày 9-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số địa phương…

Quang cảnh phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến Chương trình Phiên họp lần thứ 41 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 9-1 tới đây và kéo dài 1,5 ngày làm việc.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án Luật và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án Luật, gồm: Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cho ý kiến về Đề án xác định biên chế tối thiểu của Văn phòng Quốc hội; sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *