(TBMK) - Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, hôm qua (03/03), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI) đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN.

 

Công nhân Công ty CP Sản xuất Thương mại và Đầu tư Việt Thanh (TP Thanh Hóa) trong ca sản xuất.

Theo đó, VCCI Thanh Hóa kiến nghị thành lập tổ công tác rà soát các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang thực hiện thủ tục đầu tư, giải quyết sớm hơn về mặt thủ tục so với thời gian quy định để giúp DN nhanh chóng thực hiện dự án, sớm triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; 

Bên cạnh đó, hạn chế thanh tra, kiểm tra để DN không cảm thấy bị phiền hà trong bối cảnh đang phải nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra; Đồng thời, khoanh nợ thuế, giãn thời gian nộp thuế; giãn tiến độ nộp tiền thuê đất, giảm tiền thuê đất và mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các DN bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh;

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020 và văn bản số 1117/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của DN. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của DN đang vay vốn tại ngân hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời xem xét có gói cho vay ưu đãi cho các DN vực dậy hoạt động hậu dịch bệnh.

Tiếp tục rà soát cắt giảm bớt quy trình và thủ tục hành chính về đầu tư để khơi dậy tinh thần đầu tư của DN.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *