(MK - ASEAN) - VCCI là tổ chức đại diện cho hàng trăm ngàn DN, hiệp hội DN tại Việt Nam, là thành viên uy tín, tích cực của các hiệp hội, các tổ chức thương mại quốc tế.

Hội nghị BCH VCCI lần thứ 14, khóa VI

Đại dịch Covid-19 đã và đang hoành hành, tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, sự phát triển của cộng đồng DN nói riêng.

Theo đánh giá, khảo sát của VCCI, đại dịch đã tác động ảnh hưởng tiêu cực tới khoảng 87% DN. Riêng đợt dịch bùng phát lần thứ tư tính từ cuối tháng 4/2021 đến nay, đã khiến cho các DN đều bị sụt giảm doanh thu từ 50-90% so với trước. Nhiều DN không trụ được trước khó khăn, đã phải đóng cửa.

VCCI cho biết, trong thời gian đại dịch diễn biến phức tạp, trung bình mỗi tháng đã có hàng chục ngàn DN phải đóng cửa, rời khỏi thị trường, khiến chuỗi sản xuất bị đứt gãy.

Tổn thất mà cộng đồng DN đã phải gánh chịu từ đại dịch Covid-19 là vô cùng lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế và vị thế của đất nước trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu…

Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VI, tân Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – ông Phạm Tấn Công khẳng định quyết tâm mạnh mẽ: VCCI sẽ tiếp tục sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và thúc đẩy cộng đồng DN, doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát triển, xây dựng VCCI vững mạnh.

Để góp phần đưa đất nước sánh vai cùng các quốc gia phát triển trên thế giới vào năm 2045 theo mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, ông Phạm Tấn Công cho rằng, giới doanh nhân, cộng đồng DN Việt Nam cũng phải phát triển sánh vai với giới doanh nhân, DN các nước phát triển không chỉ là nguồn lực tài chính, công nghệ, sản phẩm, mà cả về văn hoá, lối sống, đạo đức kinh doanh và uy tín xã hội. Đây là một mục tiêu lớn đầy thách thức mà VCCI có sứ mệnh sẽ phải dẫn dắt, thúc đẩy, hỗ trợ cho giới doanh nhân, DN Việt Nam phấn đấu để đạt được.

Tại Hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành VCCI khóa VI, VCCI đã thông qua chủ trương thành lập Hội đồng Hợp tác DN ứng phó đại dịch Covid-19. Đây là một cơ chế nhằm kết nối các DN, hiệp hội DN với các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó đại dịch, nhằm hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của DN, bảo vệ DN, người lao động và nền kinh tế đất nước, góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chung của cả nước.

Được biết, chậm nhất trong tuần tới, Hội đồng Hợp tác DN ứng phó đại dịch Covid-19 của VCCI, sẽ chính thức đi vào hoạt động, ra mắt nền tảng kết nối trực tuyến để tiếp nhận thông tin, phản ánh, đề xuất của mọi DN liên quan đến phát triển sản xuất, kinh doanh liên tục 24/7, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các DN trong việc ứng phó với đại dịch.

Trong kế hoạch hành động 4 tháng cuối năm 2021 của VCCI, đã được thông qua, cũng cho thấy, VCCI sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam; các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ quốc gia về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; thực hiện các dự án phát triển bền vững; thực hiện chức năng đại diện giới sử dụng lao động; tận dụng các cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do…

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tập hợp và hỗ trợ DN ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy cán bộ ở cơ quan VCCI, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy cộng đồng DN phát triển ngày càng thiết thực hơn.

“Hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng DN vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 là một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu lúc này, VCCI cần phải dốc toàn lực để thực hiện” – ông Phạm Tấn Công khẳng định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *