(MK - ASEAN) - Thực hiện Quyết định 62/2004/QÐ-TTg ngày 16-4-2004 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2006-2019, tỉnh Vĩnh Long triển khai Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS-VSMTNT) đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng làm chuyển biến đời sống của người dân và môi trường nông thôn trong tỉnh.

Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2006-2019, tỉnh đã cho 116.000 lượt hộ vay với số vốn 1.061 tỉ đồng để xây dựng 210.000 công trình NS-VSMTNT. So với trước năm 2006, toàn tỉnh chỉ có khoảng 80.000-90.000 hộ được vay và khoảng 120.000 công trình được xây dựng.

Với quy trình thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi; phương thức cho vay linh hoạt, triển khai rộng rãi đến cấp xã hộ dân nông thôn tiếp cận được nguồn vốn vay, đầu tư xây dựng công trình NS-VSMTNT.

Cùng với các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình khác (như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững…). Chương trình tín dụng NS-VSMTNT đạt được nhiều hiệu quả đáng kể, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và môi trường ở nhiều vùng nông thôn; đồng thời góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Trạm cấp nước sạch xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Về hiệu quả kinh tế, với việc vay vốn để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các mô hình cấp nước sạch như: xây bể chứa nước, lu chứa nước… đã giúp cho các hộ gia đình được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, giảm bớt khó khăn hằng ngày khi đi lấy nước rất xa khu dân cư.

Nhiều nơi ở vùng hạn hán nặng, vùng bị nhiễm phèn, vùng bị xâm ngập mặn, người dân không phải mua nước sinh hoạt với giá rất cao, đã giúp các hộ gia đình ở các khu vực này có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế.

Chương trình góp phần hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường ở tất cả mọi nơi, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh của người dân nông thôn, của đồng bào dân tộc; hạn chế sự chênh lệch về điều kiện sinh hoạt giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng nông thôn với nhau.

Với việc xây dựng được hơn 106.000 công trình vệ sinh như: nhà tiêu hoặc nhà tiêu kèm bể biogas, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và xử lý nước thải, rác khu vực nông thôn… đã góp phần làm cho môi trường nông thôn, các khu vực công cộng, khu vực làng nghề sản xuất được cải thiện đáng kể, cảnh quan và môi trường “xanh – sạch – đẹp” đang xuất hiện ở nhiều xã, nhiều ấp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *