(MK - ASEAN) - Tính riêng giai đoạn năm 2001-2020, thủy lợi của Vĩnh Long được đầu tư trên 4.666 tỉ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và vốn nhân dân đóng góp với gần 13.976 công trình được xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp.

Ngày 8/1/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch “Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn năm 2021-2050”.

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030: Phát triển hệ thống thủy lợi đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, bảo đảm chủ động đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp đa dạng, bền vững và phục vụ dân sinh trong điều kiện nguồn nước không xuất hiện tình trạng cực đoan. Đến năm 2050: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại, thông minh bảo đảm chủ động phục vụ chuyển đổi, đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp và dân sinh, từng bước tự động hóa trong vận hành, có kết nối với phát triển của hệ thống thủy lợi, giao thông trong khu vực để chủ động phục vụ phòng, chống thiên tai, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giải pháp trước mắt là từ nay đến năm 2025, tỉnh xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ thành lập các doanh nghiệp, các tổ chức thủy lợi cơ sở để quản lý, khai thác các công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

Cống Vũng Liêm – cống thủy lợi có quy mô lớn nhất, tiên tiến nhất ở tỉnh Vĩnh Long từ trước đến nay

Bước kế tiếp là tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi theo hướng kết hợp đồng bộ với hạ tầng kinh tế khác. Lĩnh vực và công trình, dự án mà tỉnh Vĩnh Long ưu tiên đầu tư là: Các dự án, công trình thủy lợi tạo động lực cho phát triển nông nghiệp – nông thôn như phát triển cánh đồng lớn trồng lúa, phát triển rau màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, các dự án cho xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giai đoạn năm 2021-2050, tỉnh dự tính cần khoảng 66.322 tỉ đồng để đầu tư hiện đại hóa thủy lợi. Nhiều công trình/dự án thủy lợi tỉnh sẽ dự kiến thực hiện, như: nâng cấp mở rộng các kinh trục cấp nước, tiêu nước, thoát lũ nối sông Tiền – sông Hậu ở vùng Bắc quốc lộ 1A như: Xẻo Mát – Cái Vồn, Xã Tàu – Sóc Tro), nạo vét hệ thống kinh cấp I, cấp II; nạo vét, cải tạo, nâng cấp mở rộng các kinh trục ở vùng Bắc và Nam Măng Thít (gồm: Cái Cá – Mây Tức, La Ghì – Trà Côn, Trà Ngoa, Bưng Trường – Ngãi Chánh, Cái Nhum, Kinh Xáng, Sóc Tro, sông Ba Kè…).

Về công trình đê bao: sẽ hoàn chỉnh đê bao bờ Nam sông Măng Thít, nâng cấp các tuyến đê ven sông Cổ Chiên, sông Hậu và nâng cấp hệ thống đê/bờ bao kiểm soát lũ theo quy mô nhỏ đến hệ thống kinh cấp II…

Về công trình cống, sẽ đầu tư hệ thống cống lớn ở các vàm sông nối với sông Măng Thít, sông Cổ Chiên, sông Hậu (mặn 4g/l đến đâu sẽ làm cống đến đó). Từng bước đầu tư các công trình kè chống sạt lở, các công trình chống ngập bảo vệ dân cư ở TP Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và các đô thị khác, và hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, các tiểu khu thủy lợi nhằm chủ động cấp nước, tiêu nước.

Chú trọng thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành công trình, như: đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi từ cấp tỉnh đến tận cơ sở. Xây dựng kế hoạch sử dụng nước, giám sát, dự báo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi. Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, lắp đặt hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng phục vụ quản lý, khai thác và vận hành công trình… Ngoài ra còn xây dựng hệ thống giám sát vận hành công trình, từng bước tiến tới tự động hóa trong vận hành công trình, hệ thống…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *