TBMK – UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Bộ Thông tin- Truyền thông (TT-TT) và Hội Tin học Việt Nam để tổ chức hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin (CNTT), truyền thông Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội cho ĐBSCL”.


Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã giúp Vĩnh Long nâng cao hiệu quả trong hoạt động của chính quyền các cấp, góp phần tăng tính công khai minh bạch, thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Quang hy vọng thông qua hội thảo này, tỉnh tiếp tục có những chủ trương, chính sách phù hợp cho phát triển CNTT-TT góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử, phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là các giải pháp công nghệ mới cho nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập.

Cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra và liên quan đến mọi lĩnh vực, trong đó CNTT-TT là một trong những thành phần nền tảng. Những yếu tố cốt lõi là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và internet vạn vật.

Đối với Việt Nam, cuộc CMCN 4.0 được kỳ vọng lớn trong phương thức quản lý, sản xuất kinh doanh; được coi là cơ hội lớn đưa đất nước đi lên và hiện đại. Bộ TT-TT đang tích cực triển khai nghiên cứu xây dựng đề án chương trình chuyển đổi số quốc  gia, chuyển đổi số là một xu thế trong bối cảnh hiện nay.

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là một tiền đề quan trọng để Việt Nam có thể hiện thực hóa các cơ hội do cuộc CMCN 4.0 mang lại.

Nhiều giải pháp đưa ra nhằm thúc đẩy chuyển đổi sổ như phát triển hạ tầng, thúc đẩy ứng đụng, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp,…

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Văn phòng Chính phủ triển khai Định hướng xây dựng Chính phủ điện tử với giải pháp trọng tâm phát triển từ nay 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Ngô Tuấn