(MK - ASEAN) - Tổng cục Thủy Lợi đã có Kết luận số 253/KL-TCTL-PCTTr kết luận kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc sau khi kiểm tra 04 doanh nghiệp đang có dự án kinh doanh, du lịch trong phạm vi hồ, cho thấy có nhiều vi phạm quy định của pháp luật về thủy lợi.

Gần 16.000m2 hồ Đại Lải bị nhiều doanh nghiệp đổ đất san lấp

1. Dự án Khu nhà ở sinh thái và Biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải của Công ty TNHH Đại Lải. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang thi công đổ đất vào lòng hồ theo mốc ranh giới đất, từ mốc 217 đến mốc 243; chiều dài khoảng 700m, chiều cao san lấp từ 2-3m, cao trình từ 19,70m đến 21,05m. Công ty không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

2. Dự án Khu biệt thự, ẩm thực cao cấp Đảo Ngọc của Công ty TNHH Đạt Tiến (Công ty Đạt Tiến). Tại hiện trường, Công ty đã đóng cọc chắn sóng kè bê tông, đổ đất lấn chiếm về phía lòng hồ (nằm ngoài ranh giới đất được giao) từ khoảng cao trình +19,0m đến +21,70m và đã trồng cây cảnh, làm đường dạo bằng bê tông ven hồ. Theo Kết luận thanh tra số 10/KL-STNMT ngày 02/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc diện tích lấn chiếm của Công ty là 15.599m2. Công ty Đạt Tiến không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (bao gồm cả giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi) theo quy định.

3. Dự án Khu biệt thự vui chơi và giải trí Đại Lải – Paradise Đại Lải Resort của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng. Hạng mục Khu biểu diễn nghệ thuật đã đắp đất, ngăn hồ tạo thành đường nội bộ dài 190m, rộng 6m, cao trình mặt đường khoảng +21.07m. Diện tích hồ bị ngăn khoảng 4,2ha. Đối với hạng mục Khu biệt thự nghỉ dưỡng, diện tích quy hoạch chia lô được giao trong phạm vi của mốc ranh giới đất 272, 273,274 và 275 để xây dựng biệt thự có cao trình thấp hơn cao trình mực nước dâng bình thường, chủ đầu tư dự án chưa thực hiện san nền xây biệt thự. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng chưa có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định.

4. Dự án Khu du lịch sinh thái Flamingo Đại Lải Resort của Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đải Lải. Khu du lịch sinh thái Đại Lải được giao cốt san nền thấp nhất +21,50m. Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, tại bản vẽ mặt bằng đường đồng mức Khu bán đảo Nam, diện tích Lô 2 thiết kế đổ đất san nền từ cao trình +21,18m đến 22,40m. Sau khi san nền, phần diện tích nói trên được sử dụng để xây biệt thự. Kiểm tra hiện trường, Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã san nền và đang thi công hạ tầng Khu bán đảo Nam.

Các doanh nghiệp nêu trên đã san nền, đổ đất, xây tường kè, đắp đất ngăn hồ… trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải, thực hiện các hoạt động nhưng không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc hoạt động không đúng nội dung quy định của giấy phép đã được cấp là vi phạm quy định của pháp luật về thủy lợi.

Dựa trên kết luận thanh tra, Tổng cục Thủy lợi đưa ra kiến nghị với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Phúc Yên: Riêng các doanh nghiệp đang hoạt động trong phạm vi hồ Đại Lải, cần nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu tại Kết luận kiểm tra và các yêu cầu khác liên quan của cơ quan có thẩm quyền; Lập hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết và triển khai thực hiện theo quy định; Khôi phục các mốc ranh giới đã mất theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *