Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai cấp kinh phí hỗ trợ mua 343 máy nông nghiệp, đạt gần 94% kế hoạch, bao gồm: 14 máy làm đất công suất trên 35 mã lực, 149 máy làm đất công suất từ 15- 35 mã lực, 2 máy gieo hạt, 11 máy cấy, 113 máy lên luống và 32 máy gặt đập liên hợp, giúp bà con nông dân giải phóng sức lao động, tăng năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản, nâng cao thu nhập trên một đợn vị diện tích canh tác.

thời báo mêkong

Thùy Chi