TBMK – Theo báo cáo, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho khoảng 80.000 lao động, với mức lương bình quân từ 4,9-5,5 triệu đồng/người/tháng.


Các khoản thu nhập của người lao động, nhất là lao động trong các doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực điện tử, cơ khí và sản phẩm công nghệ cao tăng từ 1 đến 2 triệu đồng/ người so với trước và các điều kiện làm việc cho người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn… Đến hết tháng 7/2018, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 51 dự án DDI, tổng vốn đầu tư hơn 14.106 tỷ đồng; 217 dự án FDI, tổng vốn đầu tư hơn 3.025,4 triệu USD. Trong đó, có 215 dự án đang hoạt động, chiếm 80,2% tổng số dự án; 19 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 29 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự kiến giai đoạn 2018-2020, nhu cầu sử dụng lao động ở Vĩnh Phúc là gần 61.350 người. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp xây dựng khoảng 22.715 người; dịch vụ khoảng 19.700 người và nông – lâm, thủy sản khoảng 18.900 người.Để đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng lao động và không để tình trạng “khát” lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khi khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc sắp hoàn thành và nhiều doanh nghiệp đang mở rộng quy mô hoạt động, cũng như có kế hoạch tăng ca sản xuất trong thời gian tới, Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025.

Thuỳ Chi