(TBMK) – Lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì ổn định trật tự xã hội cũng như nâng cao thu nhập của người dân, những năm qua, lãnh đạo và nhân dân xã Trung Mỹ đã không ngừng nỗ lực hết mình trong từng nhiệm vụ, qua từng việc làm cụ thể.

Qua đó, xã Trung Mỹ đã tạo sự đồng thuận cao, niềm tin mãnh liệt tạo thành sức mạnh to lớn cho toàn thể lãnh đạo và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) trong năm 2018.


Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã, các chỉ tiêu KT – XH trên địa bàn cơ bản hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

Nhiều chỉ tiêu KT – XH tăng hơn so với cùng kỳ; dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, người nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện… đó là tiền đề để xã Trung Mỹ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH năm 2018.

thời báo mêkong
Trụ sở xã Trung Mỹ.

Trao đổi với Phóng viên Báo Thời báo Mê Kông, ông Trương Văn Đào – Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ, cho biết: “Năm 2018 sẽ là năm quan trọng về phát triển KT – XH của xã trên nhiều lĩnh vực trong đó đáng chú ý là nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án theo quy định của nhà nước. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào xã nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và các năm tiếp theo.”

Duy trì và phát triển sản xuất nông nghiệp luôn được lãnh đạo và người dân xã Trung Mỹ quan tâm. Nhờ vậy, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.116,5 tấn, bằng 111,2% so với cùng kỳ năm trước, cho thu nhập từ cây lương thực, cây có hạt đạt 18,6 tỷ đồng; xã đã trồng được 33 ha rừng, đạt 82.5% kế hoạch, tổng thu nhập từ cây lâm nghiệp ước đạt 5,5 tỷ đồng; xã làm tốt công tác tiêm phòng vác xin, không để dịch bệnh lớn làm ảnh hưởng đến chăn nuôi, từ đó giúp cho tổng thu nhập từ chăn nuôi ước đạt 7 tỷ đồng…

Bên cạnh việc phát triển KT – XH thì công tác văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục cũng được lãnh đạo xã Trung Nghĩa hết sức quan tâm. Cụ thể bằng các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, củng cố cũng như phát huy những nét đẹp trong hoạt động văn hóa… cùng với đó thực hiện tốt chính sách với người có công, công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, hướng tới giảm hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Thực hiện tốt chất lượng giáo dục, chú trọng bồi dưỡng thầy cô giỏi, trò giỏi, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục…

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Trung Mỹ vẫn cần ngăn chặn các hiện tượng lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức và tham gia đầy đủ các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật…

Với những bước đi cụ thể cùng với sự đồng lòng nhất trí của toàn thể lãnh đạo và nhân dân xã Trung Mỹ làm cho chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển mạnh mẽ KT – XH trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đưa toàn thể nhân dân Trung Mỹ ngày càng giàu mạnh, ấm no và hạnh phúc.

Ly Sơn