(MK - ASEAN) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, tổng số vốn tỉnh được giao theo kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 8/2021 (bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 chuyển sang) là 12,3 nghìn tỷ đồng. Hết quý III/2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 4.580 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch do Trung ương giao, song chỉ bằng 37,2% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Một số huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch gồm: Vĩnh Yên (30%), Phúc Yên (27%), Sông Lô (32%), Tam Dương (38%) và Vĩnh Tường (47%). Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp là do 2021 là năm đầu tiên của kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đến tháng 4/2021, Trung ương mới có văn bản hướng dẫn, thông báo số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 nên các dự án khởi công mới đều chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thực hiện thủ tục bổ sung. Trong khi đó, thời gian thực hiện bổ sung quy hoạch, kế hoạch kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do vướng mắc về chế độ 2 giá trong bồi thường, dẫn đến không kịp giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Bên cạnh đó, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cũng là một trong những nguyên nhân chính làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

Từ nay đến hết năm 2021, để hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tạo tiền đề, động lực phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Linh hoạt, quyết liệt hơn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, trên cơ sở quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *