Tổng cục Hải quan đã lập đoàn kiểm tra tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để kiểm tra các nội dung liên quan tới công tác phòng chống tham nhũng, quy trình thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu…Thời kỳ kiểm tra từ 1/1/2019 đến 30/6/2020

Vừa qua, báo Tiền Phong có bài viết Thiếu kiểm soát trong thực thi chính sách thuế: Doanh nghiệp phải kêu khổ, phản ánh một số vướng mắc, khó khăn của DN tại tỉnh Bình Dương liên quan đến việc truy thu thuế của cơ quan Hải quan.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Tổng cục Hải quan đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đoàn kiểm tra do ông Lương Hải Hưng, Vụ phó Vụ Thanh tra – Kiểm tra làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra tại Cục Hải quan Bình Dương trong vòng 15 ngày, từ 10-25/9/2020.

Trong thời gian trên, hàng loạt nội dung tại Cục Hải quan Bình Dương sẽ được đoàn kiểm tra làm rõ, như: Công tác phòng chống tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiến nghị sau thanh kiểm tra; Việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thuế có điều kiện….Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/1/2019 đến 30/6/2020.

Văn bản của Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh, sẽ mở rộng về trước hay sau thời điểm kiểm tra.

 

 

Theo Tiền Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *