(MK-ASEAN) – Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm của khu vực miền Trung ước giảm 0,68%; nhiều tỉnh, thành tăng trưởng âm. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng của khu vực đạt 97.311 tỷ đồng; thu hút được 908 dự án với tổng số vốn đầu tư 16,1 tỷ USD. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 49,6%.

Về kết quả thực hiện giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP của khu vực miền Trung bình quân đạt 6,8-7%/năm; đứng thứ 3 trong 6 vùng của cả nước. Riêng khu vực Tây Nguyên đạt 6,5% nhưng không đồng đều giữa các địa phương.

Các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên phải định vị lại vị trí và chiến lược phát triển. Cần xác định các trọng tâm, trụ cột, nguồn lực phát triển và định hình một tầm nhìn mới

Đánh giá riêng về khu vực miền Trung cho thấy, động lực tăng trưởng còn yếu; kinh tế biển và ven biển chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân tăng trưởng, đầu tàu dẫn dắt kinh tế; thu ngân sách chưa bền vững; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu rõ: Các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên phải định vị lại vị trí và chiến lược phát triển. Cần xác định các trọng tâm, trụ cột, nguồn lực phát triển và định hình một tầm nhìn mới để có những giải pháp phấn đấu, thu hẹp được khoảng cách phát triển giữa các vùng. Trong các mục tiêu đầu tư cần tránh dàn trải, quan tâm ưu tiên cho những dự án quan trọng, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và có tính liên vùng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư công của khu vực là 138.700 tỷ đồng; trong đó, ngân sách địa phương là 60.900 tỷ đồng; vốn ODA là 11.700 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương là 66.000 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2021 – 2025 thì tổng nhu cầu vốn đầu tư công của khu vực là 713.990 tỷ đồng, gấp 3 lần với giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, vốn từ thu tiền đất hơn 114.000 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 440.000 tỷ đồng. Khu vực miền Trung được định hướng trở thành khu vực phát triển năng động, gắn với phát triển kinh tế biển với tốc độ nhanh, bền vững. Tập trung vào công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giảm thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung cơ bản như: Việc triển khai vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 chưa có tiêu chí, định mức để xây dựng; việc triển khai Chương trình Xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tới cần có hướng dẫn cụ thể; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28-02-2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời, quan tâm hỗ trợ triển khai các dự án quan trọng kết nối các tỉnh liên vùng; quan tâm đến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao; sớm ban hành tiêu chí phân bổ nguồn vốn cho các chương trình mục tiêu Quốc gia; hướng dẫn và hỗ trợ trong việc giải ngân vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ODA…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí, nguyên tắc bố trí vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, các địa phương phải xác định rõ mục tiêu, tránh dàn trải, bố trí theo thứ tự ưu tiên từ kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư khả năng thực hiện. Ưu tiên các dự án quy mô lớn, dự án động lực và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của vùng, địa phương…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *