Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 28-7 cho biết, tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Huyện ủy Vân Đồn xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật đảng.

Qua kiểm tra đã xác định vi phạm của tổ chức đảng, cá nhân có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Vân Đồn xem xét xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải kỷ luật đối với ông Châu Thành Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn; ông Đặng Tiến Sĩ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Đồn; ông Trần A Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Rồng, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn.

Đồng thời yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hạ Long và một số cá nhân liên quan. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vân Đồn thực hiện theo thẩm quyền việc kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm đã được chỉ ra. Thanh tra huyện Vân Đồn thanh tra toàn diện đối với hoạt động của Ban Quản lý dự án công trình huyện Vân Đồn.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét một số nội dung về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thị ủy Quảng Yên; kiểm tra tài chính đảng đối với Thành ủy Cẩm Phả và Huyện ủy Hoành Bồ; kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05.