(MK - ASEAN) - Sau thời gian chịu nhiều ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Yên Bái đang triển khai tái đàn lợn. Đến nay, tổng đàn lợn của tỉnh có khoảng 435.688 con, tăng 5,5% so với đầu năm 2020. 

Nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học

Việc tái đàn nhanh là do trong tỉnh có một số cơ sở chăn nuôi lợn quy mô lớn theo hướng an toàn sinh học. Các cơ sở này vừa sản xuất con giống vừa chăn nuôi lợn thịt với số lượng lớn xuất ra thị trường.

Thực tế, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đem đến nhiều lợi ích rõ rệt như giảm tỷ lệ dịch bệnh do có những biện pháp xử lý chuồng trại, thú y, thức ăn, vệ sinh môi trường. Từ đó hạn chế sử dụng kháng sinh, giúp bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng thu nhập cho người nuôi. 

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ yếu vẫn là chăn nuôi nông hộ, chiếm 65% tổng đàn lợn. Nguyên nhân là với hình thức chăn nuôi truyền thống, các hộ tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, đất đai, công lao động nhàn rỗi. Song cũng vì thế mà tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao.

Từ thực trạng đó, cần chuyển hướng từ chăn nuôi nông hộ truyền thống sang áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Song, thực hiện điều này không dễ dàng vì chi phí xây dựng chuồng trại, điều kiện chăn nuôi khá cao so với khả năng tài chính của nhiều nông hộ. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi cũng phải thực hiện nghiêm ngặt vệ sinh chuồng trại; yêu cầu về con giống bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và an toàn dịch bệnh; thức ăn, nước uống, xử lý chất thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh theo quy định của thú y. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi; kiểm soát vật tư và dụng cụ chăn nuôi đưa vào chuồng trại. Những yêu cầu này hiện không phải hộ chăn nuôi nào cũng nắm được đầy đủ. 

Chính vì vậy, thời gian tới, người dân mong muốn chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình chăn nuôi. Đồng thời, các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng người chăn nuôi về kỹ thuật, cách thức áp dụng các biện pháp an toàn sinh học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *